Interne communicatie

Site Web - Employee CommunicationsInterne communicatie (of personeelscommunicatie) houdt een aanzienlijke uitdaging in. Ze helpt de werknemers en de teams hun activiteiten te coördineren om doelstellingen te bereiken. Ze is ook essentieel voor het verloop van gevoelige processen van ondernemingen, zoals socialisering, besluitvorming, probleemoplossing en changemanagement.

Interne communicatie is, vanuit het standpunt van werknemers, de belangrijkste weg om informatie te krijgen over rollen, opleidingen, wijzigingen in de organisatie, de omgeving waarin het bedrijf evolueert. En er is méér. Ze biedt hun ook de mogelijkheid om hun gevoelens, hoop en ambities uit te drukken, en ze draagt bij tot de ontwikkeling van hun motivatie, vertrouwen en engagement. Dát heeft dan weer impact op de tevredenheid van de klanten, op de prestaties van de onderneming en op de relaties met andere, externe stakeholders (bijvoorbeeld de beleggers).

Ook hier nam de druk van het digitale toe. Dat blijkt uit de opkomst – al een kleine tien jaar – van sociale bedrijfsnetwerken. De keuze van zo’n sociaal bedrijfsnetwerk moet met zorg worden gemaakt, met name op basis van zijn vermogen om werkpraktijken te verbeteren en in functie van de behoeften van de medewerkers. Bovendien moet rekening gehouden worden met zijn professionele gebruik, namelijk communicatie, kennisdeling, collaboratief werk…

Hoe dan ook moeten alle kanalen voor interne communicatie zonder uitzondering – het voorwerp zijn van een grondig onderzoek vooraleer te beslissen om ermee te werken en ze in het kader van een globale strategie uit te rollen.

Diensten aangeboden door Eurolife

  • De evaluatie van de bestaande communicatieprocessen (creatie van boodschappen, verzending ervan via de geselecteerde kanalen, ontvangst ervan door de bestemmelingen, feedback om de kring te sluiten), van de communicatieniveaus (interpersoonlijk, binnen groepen, op schaal van de organisatie), van de  communicatienetwerken (formele en informele; neerwaartse, opwaartse, horizontale en transversale communicatiestromen) en van de communicatiekanalen (papieren kanalen zoals memo’s, informatiebrieven; digitale kanalen zoals de intranetten, de sociale bedrijfsnetwerken, televisie; interpersoonlijke kanalen zoals meetings, bedrijfsevents).
  • De analyse van de behoeften van verschillende personeelsgroepen: bedienden, teamleaders, managers, leden van het uitvoerend comité, leden van de raad van bestuur.
  • De conceptie van nieuwe of geoptimaliseerde communicatieplannen.
  • De redactie van digitale content, uiteenzettingen, informatiebrieven; de organisatie van bedrijfsevents, etc.