Strategische marketing

De context waarin ondernemingen actief zijn, verandert voortdurend. Concurrentie wordt alsmaar agressiever. Ze moeten daarom verfijnde, aangepaste marketingstrategieën ontwikkelen en toepassen voor de lancering van hun producten, diensten en merken.

Elke onderneming gaat hiertoe over tot een marktsegmentering en kiest gericht een klantensegment vooraleer een nieuw aanbod te positioneren en een aangepaste marketingmix te definiëren.

Ondernemingen moeten ook continu aandacht hebben voor de veranderlijke concurrentiedynamiek (nieuwe marktspelers, offensieven van de concurrentie, nieuwe verwachtingen van de markt…).

Marketingdepartementen kunnen in dit verband rekenen op Eurolife voor een optimaal aangepaste dienstverlening.

Diensten aangeboden door Eurolife

 • De realisatie van marktonderzoek dat, afhankelijk van de case, steunt op observatie, etnografie, een kwalitatieve of kwantitatieve benadering, met name gericht op:
  • purchasing behaviours.
  • motivaties en belemmeringen voor de aankoop van een product, dienst of merk.
  • inzicht in consumptiegedrag.
  • customer satisfaction.
  • conformiteit van de prestaties met de normen die de onderneming heeft gedefinieerd (mistery shopping survey).
  • het merkkapitaal van de ondernemingen (bekendheid en imago van merken).
  • De realisatie van SWOT-analyses.
  • De analyse van de bedrijfsomgeving volgens het vijfkrachtenmodel van Porter dat de aantrekkelijkheid van een markt of van een segment bepaalt en hierbij rekening houdt met de bestaande concurrenten, de nieuwe marktspelers, de substitutieproducten, de klanten en de leveranciers. Dit vijfkrachtenmodel kan worden verruimd tot een negenkrachtenmodel door integratie van de reglementering, de economie, de maatschappij en de technologieën.