1. Uitgever

De website eurolife.be wordt uitgegeven door de vennootschap Eurolife BV.

Hoofdkwartier: Tenbosstraat 19 b5, 1000 Brussel, België.
E-mail: info@eurolife.be
Tel. + 32 2 374 36 33

Ondernemingsnummer: 0438.324.687
BTW-nummer: BE 0438.324.687
Rechtspersonenregister (RPR) Brussel

Verantwoordelijke voor de publicatie: Renato Jannone

2. Hosting

OVH
2 rue Kellermann
59100 Roubaix, Frankrijk
Tel. +33 9 72 10 10 07

3. Credits

Visuals: Bénédicte Maindiaux, Paolo Jannone, fotosearch.

4. Doel en relevantie van de inhoud

Het doel van de website eurolife.be is de ondernemingen te informeren over het dienstenaanbod van de vennootschap Eurolife; het gaat om diensten die betrekking hebben op public relations en marketing.

Eurolife publiceert via zijn website betrouwbare en geactualiseerde informatie, ook al is deze niet altijd exhaustief. Daarnaast spreekt het vanzelf dat elke fout in de informatie die ter kennis gebracht wordt van de verantwoordelijke voor de publicatie gecorrigeerd zal worden.

5. Intellectuele eigendom

Het gebruik van de inhoud van de website eurolife.be is onderworpen aan de volgende regels.

5.a.Teksten

Het gebruik van de teksten op de verschillende pagina’s van de website (met uitzondering van de redactionele inhoud van de pagina’s Wettelijke vermeldingenPrivacy clausule, en de artikels gepubliceerde op de blog) door privépersonen, en dat voor strikt persoonlijk gebruik, is toegelaten.

Het gebruik van deze teksten voor commerciele bedoeling is echter verboden.

5.b. Inhoud van de pagina’s Wettelijke vermeldingen, Privacyclausule, inhoud van de artikels van de blog en beelden van de website

De inhoud van de pagina’s Wettelijke vermeldingenPrivacy clausule mag op geen enkele manier worden afgedrukt, gereproduceerd of vertaald, hetzij volledig hetzij gedeeltelijk, noch gedownload, doorgestuurd via e-mail of op eender welke wijze gebruikt.

De artikels van de blog kunnen allen verdeeld worden via de share buttons Facebook, Twitter en Linkedin die op de site zijn geplaatst. Ze kunnen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

De beelden van de site mogen op geen enkele manier worden afgedrukt, gereproduceerd, gedownload, doorgestuurd via e-mail, noch in het algemeen worden gebruikt op welke wijze dan ook.

5.c. Naam en logo van Eurolife

Het spreekt vanzelf dat deze beschermd zijn en bijgevolg mogen ze in geen geval worden gebruikt, ongeacht de drager en het nagestreefde doel.

6. Links naar andere sites

De website eurolife.be bevat hypertextlinks die doorverwijzen naar websites van derden, dit om surfers in staat te stellen op die sites meer informatie te vinden. Dat betekent echter niet dat Eurolife die sites aanbeveelt of zich borg stelt voor de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de informatie die ze bevatten, noch voor hun veiligheid.