In het kader van de verkrijging van een SLO helpen we ondernemingen te communiceren

Social License to Operate

Site Web - SLO

Het SLO-model werd in 2011 geformaliseerd. Het meet het niveau van de aanvaarding van een project of activiteit van een onderneming door de lokale gemeenschap. De onderneming moet vier niveaus van aanvaarding bereiken om toestemming tot handelen te krijgen. Deze niveaus gaan van de economische legitimiteit tot het vertrouwen in de onderneming via de sociaalpolitieke legitimiteit en het interpersoonlijk vertrouwen.

Oorspronkelijk was dit model uitsluitend van toepassing in de mijnbouwsector. Het bereik is intussen ruimer, en het heeft zijn plaats gevonden in andere sectoren waar projecten of activiteiten van ondernemingen eveneens aanleiding kunnen vormen voor een debat.

Deze evolutie is gemakkelijk te verklaren: het verkrijgen van een SLO is essentieel voor de beperking van risico’s als openbare kritiek, sociaal conflict en in het algemeen aantasting van de integriteit, van de financiële gezondheid en van de reputatie van een onderneming.