We helpen ondernemingen te communiceren met hun stakeholders in crisistijd

Crisiscommunicatie

Site Web - Crisis Management

Crisisbeheer is een tactisch proces met drie fasen: de pre-crisistijd, de crisis en de post-crisistijd.

In de eerste fase gaat de focus naar preventie van gekende risico’s en naar voorbereiding. In het kader van deze voorbereiding moet een crisisbeheersplan ontwikkeld én geregeld getest en geüpdatet worden.

Bij dit plan hoort ook de selectie van een crisisbeheersteam dat regelmatig moet worden opgeleid (bijv. via mediatrainingen), de identificatie van de interne en externe stakeholders, de creatie van modellen van crisisboodschappen en de selectie van de te hanteren communicatiekanalen.

Tijdens de eigenlijke crisis moeten communicatieacties voor de media en de andere stakeholders ontplooid worden. Indien nodig worden ze gekoppeld aan de uitrol van een slachtoffergerichte strategie. Tijdens deze fase kan desnoods ook een reputatieherstelstrategie gelanceerd worden.

Tot slot moet de onderneming tijdens de laatste fase communiceren over de terugkeer naar de normale situatie, over de toegepaste corrigerende acties, en over de resultaten van het onderzoek naar de oorzaken van de crisis. Uiteindelijk moeten de stakeholders alle informatie krijgen die tijdens de crisis beloofd zou zijn.