De vennootschap Eurolife verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de bezoekers van haar website te behandelen in naleving van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 die sinds 25 mei 2018 van kracht is (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

A. Over de AVG

De verordening (EU) 2016/679 verstaat onder persoonsgegevens alle informatie over een geïdentificeerde natuurlijke persoon en alle informatie waardoor een natuurlijke persoon (hierna de betrokkene genoemd) direct of indirect kan worden geïdentificeerd; die informatie kan een naam, een telefoonnummer, een e-mailadres, locatiegegevens, een online identificator zijn, of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Eurolife verzamelt de namen en de e-mailadressen van de websitebezoekers op het ogenblik dat ze vrijwillig het op de site aanwezige contactformulier invullen.

Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens verzamelde via dit formulier wordt duidelijk op de “Contact“-pagina aangegeven.

Deze verwerking dient slechts één doel: de betrokkene (de persoon die het formulier heeft ingevuld) de gevraagde informatie verstrekken over Eurolife of zijn dienstenaanbod. En de verwerking gebeurt uitsluitend door Renato Jannone die de facto de enige verantwoordelijke voor de verwerking is, met als adres Tenboschstraat 19 te 1000 Brussel.

De verstrekking van persoonsgegevens via het formulier door de betrokkenen heeft uiteraard geen enkel wettelijk of contractueel karakter en is geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Sommige persoonsgegevens zijn echter nodig om de hogergenoemde verwerking uit te voeren. Ze worden met een asterisk aangegeven. De hierboven beschreven bewerking brengt geen enkele antwoordverplichting mee voor de betrokkenen.

Deze persoonsgegevens worden in geen geval aan andere personen doorgegeven – noch in België noch in het buitenland – om hun vertrouwelijkheid te garanderen. En ze worden slechts in de beveiligde inbox van het Microsoft Exchange-mailprogramma van Renato Jannone bewaard voor de duur van de verwerking.

Volgens de bepalingen van de verordening (EU) 2016/679, die sinds 25 mei 2018 van kracht is, beschikken de betrokkenen over de volgende rechten:

 • Recht op transparante informatie en communicatie afkomstig van de verwerkingsverantwoordelijke (cf. artikel 12 dat de modaliteiten van de uitoefening van de rechten van betrokkenen ook specificeert);
 • Recht op informatie wanneer hun persoonsgegevens worden verzameld (cf. artikel 13 en 14);
 • Recht van inzage in hun persoonsgegevens (cf. artikel 15);
 • Recht op rectificatie van hun persoonsgegevens (cf. artikel 16);
 • Recht op wissing van hun persoonsgegevens (recht op vergetelheid – cf. artikel 17);
 • Recht op beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens (artikel 18);
 • Recht om informatie te verkrijgen over de ontvangers aan wie hun persoonsgegevens zijn meegedeeld (cf. artikel 19);
 • Recht op overdraagbaarheid van hun persoonsgegevens (cf. artikel 20);
 • Recht van bezwaar tegen een verwerking van hun persoonsgegevens, onder andere ten behoeve van direct marketing (cf. artikel 21);
 • Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering (cf. artikel 22);
 • Recht op informatie over elke schending van hun persoonsgegevens die hen waarschijnlijk aan een hoog risico voor hun rechten en vrijheden blootstelt (cf. artikel 34).

De betrokkenen worden over het bestaan van deze rechten geïnformeerd op het ogenblik dat ze hun persoonsgegevens via onze website verstrekken.

De betrokkenen kunnen hun rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die via onze website worden verstrekt uitoefenen door een brief of een e-mail naar Renato Jannone te sturen. Indien een betrokkene dit verzoekt, kan de informatie mondeling worden meegedeeld, op voorwaarde dat de identiteit van de betrokkene met andere middelen bewezen is.

De betrokkenen die van mening zijn dat een verwerking van hun persoonsgegevens een schending vormt van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebben het recht een klacht in te dienen bij de controleautoriteit, meer bepaald de Gegevensbeschermingsautoriteit.

B. Over de cookies en de vergelijkbare technologieën

1. Inleiding

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op de harde schijf van de terminals van de surfers worden geplaatst wanneer ze websites bezoeken. Die cookies kunnen dan surfgegevens van deze bezoekers verzamelen. Deze gegevens zijn enkel leesbaar voor de servers van de websites die deze cookies creëren.

Er zijn twee soorten cookies:

 • De directe cookies, gecreëerd en geplaatst door de server van de website die een surfer bezoekt.
 • De indirecte cookies, gecreëerd door de servers van andere websites die eigenaar zijn van een of meer inhouden ingebed in de website die de surfer bezoekt (zoals banneradvertenties of knoppen van sociale netwerken).

Hoe wordt een indirecte cookie geplaatst en gelezen? Wanneer de surfer een pagina van een eerste website bezoekt waar een banneradvertentie wordt ingebed en weergegeven door de server van de website van een reclameregie, creëert deze server een indirecte cookie die op de harde schijf van zijn terminal wordt geplaatst. Als hij vervolgens een pagina van een tweede website bezoekt waar de banneradvertentie ook wordt ingebed en weergegeven, zal de server van de website van de reclameregie zijn cookie lezen die eerder op de harde schijf van de terminal van de surfer werd geplaatst, en deze server zal de surfer herkennen. Enzovoorts.

Een cookie is altijd gekoppeld aan een Domain attribute (bijv. www.voorbeeld.be). Het Domain attribute van een eerstepartijcookie komt overeen met de domeinnaam in de URL die de surfer in de adresbalk van zijn browser kan zien als hij een website bezoekt (zie afbeelding 1 in de diareeks hieronder). Het Domain attribute van een derdepartijcookie komt niet overeen met de domeinnaam, weergegeven in de adresbalk van de webbrowser, maar met de domeinnaam in de URL van een andere website.

Directe cookies kunnen voor diverse doeleinden worden ingezet: bijvoorbeeld om elektronische communicatie tussen de server van een website en de terminals van de bezoekers mogelijk te maken en te vergemakkelijken, om meertalige websites in staat te stellen de taalkeuzes van de bezoekers te onthouden en deze later opnieuw toe te passen, om bezoekersmeting van een website mogelijk te maken door browsegegevens van bezoekers te verzamelen of om bezoekers te traceren voor andere doeleinden, zoals het opstellen van verkoopstatistieken op een e-commerce website.

Met de advertentiecookies kan de tracking verder uitgebreid worden, aangezien een surfer over het hele web kan worden gevolgd, zoals hierboven uitgelegd. De surfgegevens die door deze indirecte cookies worden verzameld, dienen om gepersonaliseerde advertenties te sturen naar surfers die worden getarget op basis van hun surfgewoonten en -gedrag, hun locatie, hun terminals en/of hun profiel (leeftijd, geslacht, taal). De websites van de sociale netwerken (gewoonlijk sociale netwerken genoemd) kunnen de gegevens verzameld door hun cookies gebruiken om hetzelfde te doen. Zo kunnen ze gepersonaliseerde advertenties en aanbevelingen op de tijdlijnen van hun gebruikers weergeven op basis van de bezoeken van deze gebruikers aan websites die hun inhouden inbedden, zoals de knoppen van sociale netwerken. De cookies van sociale netwerken worden ook gebruikt voor andere doeleinden, waaronder het operationeel maken van de diensten die aan deze ingebedde inhouden zijn gekoppeld (bijvoorbeeld om posts gepubliceerd op bezochte websites te kunnen verdelen door op de Share-knoppen te klikken).

Er bestaan verschillende vergelijkbare technologieën. Bijvoorbeeld de Web Storage-technologie die andere gegevens verzamelt en op de harde schijf van de terminals van de surfers plaatst, en dit via haar variant Local Storage of Session Storage, de ‘webbaken’ (ook wel onzichtbare pixels of ‘web bugs’ genoemd), de JavaScript-tags, de serverlogbestanden of de vingerafdrukberekening (ook wel Browser Fingerprint of Device Fingerprint genoemd) waarmee een bepaalde terminal specifiek te identificeren valt.

Hoe zit dat met het plaatsen van cookies en het gebruik van vergelijkbare technologieën die al dan niet andere gegevens plaatsen? Als algemene regel geldt dat voorafgaande toestemming van de surfer vereist is vooraleer een cookie op de harde schijf van zijn terminal wordt geplaatst of een vergelijkbare technologie wordt ingezet. Maar er zijn uitzonderingen. Deze gelden voor de cookies en de vergelijkbare technologieën die essentieel of functioneel zijn, of met andere woorden noodzakelijk voor de optimale werking van de websites.

2. Onze website plaatst geen cookies en geen andere gegeven

Hieronder toont een diareeks het resultaat van een analyse op 31 maart 2021 met behulp van de Development Tools van Google Chrome (u kunt de diareeks op pauze blokkeren door de muiscursor op de weergegeven afbeelding te plaatsen).

Kijkt u naar afbeelding 1, dan ziet u dat onze website geen cookie plaatst. Als dat wél zo zou zijn, zou een een cookienaam weergeven worden in de kolom Name naast de URL https://www.eurolife.be.

Kijkt u naar afbeeldingen 2 en 3, dan ziet u dat onze website geen enkel ander gegeven verzamelt en plaatst via een van de twee varianten van de Web Storage-technologie. Als dat wél zo zou zijn, zou onder Local Storage of onder Session Storage ten minste een ‘sleutel’ weergeven worden in de kolom Key naast de URL https://www.eurolife.be.

Kijkt u naar afbeeldingen 4, 5 en 6, dan ziet u dat geen enkel ander gegeven via de IndexedDB, Web SQL en Trust Tokens technologieën wordt geplaatst.

Beeld 1 - Cookies

Beeld 1 - Cookies

Beeld 2 - Lokale opslag

Beeld 2 - Lokale opslag

Beeld 3 - Sessie opslag

Beeld 3 - Sessie opslag

Beeld 4 - IndexedDB

Beeld 4 - IndexedDB

Beeld 5 - Web SQL

Beeld 5 - Web SQL

Beeld 6 - Trust Tokens

Beeld 6 - Trust Tokens

3. Traceren via onze website

Op de volgende schermweergave ziet u dat – volgens een analyse van 31 maart 2021 met behulp van de extensie Ghostery – geen enkele cookie of geen enkele vergelijkbare technologie u traceert wanneer u onze website bezoekt.

Ghostery is een software-extensie die het traceren van de surfers met cookies of vergelijkbare technologieën kan blokkeren. Ze kan in verschillende browsers geïnstalleerd worden: Cliqz, Firefox, Google Chrome, Opera, Yandex, Safari, Microsoft Edge.

4. De Twitter-knop in de voettekst van onze website

We hebben deze knop geïnstalleerd om u voor te stellen Eurolife te volgen op Twitter.

U wordt via deze knop niet getraceerd (zie schermweergave hierboven). Deze knop bevat geen Twitter-script. Hij bevat alleen een aanklikbare externe link en een Font Awesome pictogram dat het Twitter-logo voorstelt. Dit pictogram is opgeslagen in een iconenbibliotheek die wordt gehost in het thema dat we hebben gebruikt om onze website te bouwen: Avada. Avada verzamelt geen surfgegevens op onze website.

Houd er rekening mee dat u, door op deze knop op onze website te klikken, wordt omgeleid naar de Twitter-site die zijn eigen cookie- en privacyclausule heeft waarover wij geen controle hebben.

5. Cookies en andere sitegegevens blokkeren en wissen via uw browser

De meeste browsers zijn geconfigureerd om het plaatsen van cookies en andere sitegegevens automatisch te accepteren. U kunt uw browser echter parametreren zodat hij dit plaatsen blokkeert.

Deze nieuwe instellingen hebben echter geen enkel effect op de cookies en andere sitegegevens die eerder al op de harde schijf van uw terminal geïnstalleerd werden. Als u dat wil, kunt u deze wissen met behulp van uw browser.

Om te weten hoe u cookies en andere sitegegevens kunt blokkeren of wissen:

Voor andere browsers kunt u hun webpagina ‘Help’ raadplegen.

C. Over de links naar andere sites

De website eurolife.be bevat hypertextlinks die doorverwijzen naar websites van derden, dit om surfers in staat te stellen op die sites meer informatie te vinden. Eurolife kan evenwel niet garanderen dat die sites de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad naleven. Daarom raden wij surfers aan de privacyclausules betreffende die sites te lezen om zich hiervan zelf te vergewissen.

Om meer te weten over de bescherming van persoonsgegevens kunt u de informatie consulteren die zich op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit bevindt.

Datum van laatste herziening: 31 maart 2021.