De vennootschap Eurolife verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de bezoekers van haar website te behandelen in naleving van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 die sinds 25 mei 2018 van kracht is (Algemene Verordening Gegevensbescherming). En in overeenstemming met de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Kaderwet).

A. Over de AVG

De verordening (EU) 2016/679 verstaat onder persoonsgegevens alle informatie waardoor een natuurlijke persoon (hierna de betrokkene genoemd) direct of indirect kan worden geïdentificeerd; die informatie kan een naam, een telefoonnummer, een e-mailadres, locatiegegevens, een online identificator zijn, of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Eurolife verzamelt de namen en de e-mailadressen van de websitebezoekers op het ogenblik dat ze vrijwillig het op de site aanwezige contactformulier invullen.

Het doel van dit contactformulier en dus van de verwerking van de verzamelde gegevens wordt duidelijk op de “Contact“-pagina aangegeven.

Deze verwerking dient slechts één doel: de betrokkene (de persoon die het formulier heeft ingevuld) de gevraagde informatie verstrekken over Eurolife of zijn dienstenaanbod. En de verwerking gebeurt uitsluitend door Renato Jannone die de facto de enige verantwoordelijke voor de verwerking is, met als adres Tenboschstraat 19 te 1000 Brussel.

De verstrekking van persoonsgegevens door de betrokkenen via het formulier heeft uiteraard geen enkel reglementair of contractueel karakter en impliceert op geen enkele manier de sluiting van een contract. De hierboven beschreven bewerking brengt geen enkele antwoordverplichting mee voor de betrokkenen.

Deze gegevens worden in geen geval aan andere personen doorgegeven – noch in België noch in het buitenland – om hun vertrouwelijkheid te garanderen. En ze worden slechts in de beveiligde inbox van het Microsoft Exchange-mailprogramma van Renato Jannone bewaard voor de duur van de verwerking.

Volgens de bepalingen van de verordening EU 2016/679, die sinds 25 mei 2018 van kracht is, beschikken de betrokkenen met name over de volgende rechten :

  • Recht van inzage van de betrokkene (artikel 15) ;
  • Recht op rectificatie (artikel 16) ;
  • Recht op gegevenswissing („recht op vergetelheid”) (artikel 17) ;
  • Recht op beperking van de verwerking (artikel 18) ;
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20) ;
  • Recht van bezwaar (artikel 21) ;
  • Recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering (artikel 22).

De betrokkenen worden over deze rechten geïnformeerd op het ogenblik dat ze hun persoonsgegevens via onze website bekendmaken. Om hun rechten uit te oefenen kunnen ze een brief per post samen met een kopie van hun identiteitskaart richten aan Renato Jannone of hem een e-mail sturen waarop een elektronische handtekening is aangebracht.

Betrokkenen die van mening zijn dat een verwerking van hun persoonsgegevens een schending vormt van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebben het recht een klacht in te dienen bij de controleautoriteit, meer bepaald de Gegevensbeschermingsautoriteit.

B. Over de cookies

1. Wat is a cookie? 

Een cookie is een klein tekstbestandje dat via uw browser op de harde schijf van uw terminals (computer, smartphone, …) wordt geplaatst wanneer u een Webpagina bezoekt.

2. Types cookies

2.a. Cookie die nodig is voor de optimale werking van onze website

De cookie tarteaucitron wordt op de harde schijf van de terminals van de surfers achtergelaten onder de domeinnaam www.eurolife.be, en dat zodra ze onze website bezoeken. Deze cookie onthoudt uw keuzes met betrekking tot de acceptatie of niet van de diensten van sites van derden en hun cookies (cf. punt 2.b) en heeft een levensduur van 12 maanden.

U kunt deze cookie altijd wissen via de browser van uw terminal (cf. punt 3), maar u moet er rekening mee houden dat uw gebruikerservaring hieronder kan lijden.

2.b. Cookies van de sociale netwerken

Om zijn interactiviteit te verhogen integreert onze website diensten van sites van derden; en dat via Share- en Follow-buttons die via het platform AddToAny worden geïnstalleerd.

Ongeacht of u deze diensten gebruikt of niet, kunnen zij uw surfgedrag op onze website traceren, en dat via hun cookies die zij op de harde schijf van uw terminals deponeren. Deze cookies worden indirecte cookies (cookies van derden) genoemd.

Daarom hebben wij de cookies manager tarteaucitron.js op onze website geïnstalleerd.

Bij uw eerste bezoek aan onze website toont de cookies manager tarteaucitron.js een banner in het midden van uw scherm die u wijst op de aanwezigheid van de bovenvermelde diensten en van hun cookies, en u voorstelt de activering van deze diensten direct toe te staan of te weigeren (“✓ OK, alles toestaan” , “✗ Alles weigeren”) of via de knop “Personaliseren” keuzes te maken.

Vanaf dit ogenblik worden cookies op de harde schijf van uw terminals gedeponeerd en komen trackers in actie enkel en alleen als:

  • u de activering van alle diensten toestaat door op de knop “✓ OK, alles toestaan” te klikken;
  • u de activering van alle of sommige diensten toestaat via de knop “Personaliseren“.

Daarna kunt u altijd de aanvankelijk geactiveerde diensten en het gebruik van trackingtechnologieën weigeren of omgekeerd, en dat via de kleine banner (Cookiesbeheer) die zich onderaan rechts op uw scherm bevindt. De cookies manager tarteaucitron.js onthoudt uw toestemming omtrent cookies gedurende 12 maanden om ze bij uw volgende bezoek aan onze website toe te passen.

Als u de voornoemde diensten aanvaardt, plaatst AddtoAny twee cookies op de harde schijf van uw terminals onder de domeinnaam addtoany.com : _cfduid en uvc.  De eerste cookie heeft een levensduur van 12 maanden, de tweede van 24 uur. AddToAny preciseert echter in zijn privacy policy dat het de IP-adressen anoniem maakt door hun laatste byte te wissen alvorens ze op te slaan.

2.c. Analytische cookies

Wij proberen het nut en de bruikbaarheid van onze website voortdurend te verbeteren om deze zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers en de gebruikerservaring te versterken. We doen dit onder andere door het aantal bezoeken, het aantal bekeken pagina’ s, de activiteit en de frequentie van de terugkomst van de bezoekers te meten.

Onze site maakt hiervoor gebruik van de oplossing voor sitebezoekanalyse Google Analytics, die geïmplementeerd wordt via het tagbeheersysteem Google Tag Manager. Het gebruik ervan gaat gepaard met de uitgifte en het plaatsen van cookies op de harde schijf van uw computer die uw activiteiten op onze site volgen, met dien verstande dat uw IP-adres anoniem wordt gemaakt.

U kunt zich echter verzetten tegen de activering van Google Tag Manager wanneer u op onze site komt. U kunt ook te allen tijde uw beslissing ongedaan maken en vice versa. Hiervoor kunt u een beroep doen op de cookies manager tarteaucitron.js, waarvan de werking hierboven in punt 2.b is uitgelegd.

Als u Google Tag Manager aanvaardt, plaatst deze dienst drie cookies op de harde schijf van uw terminals onder de domeinnaam eurolife.be : __ga, __gid en __gat_UA-73710992-1. De twee eerste cookies identificeren de bezoeken aan en de sessies op de website. De derde cookie beperkt het aantal requesten. De eerste cookie heeft een levensduur van 12 maanden, de tweede van 24 uur, de derde van 1 minuut. Google Tag Manager deponeert ook een versie-identificator onder google_analytics.com.

2.d. De onlinekaartendienst Google Maps

Onze website integreert deze onlinekaartendienst op de pagina Contact. U kunt zich echter verzetten tegen de activering van Google Maps wanneer u op onze site komt. U kunt ook te allen tijde uw beslissing ongedaan maken en vice versa. Hiervoor kunt u een beroep doen op de cookies manager tarteaucitron.js, waarvan de werking hierboven in punt 2.b is uitgelegd.

Wanneer surfers deze dienst aanvaarden, sturen hun browsers query’s naar de domeinen fonts.googleapis.com, fonts.gstatic.com, maps.gstatic.com, maps.googleapis.com, khms0.googleapis.com en khms1.googleapis.com om de resources te ontvangen die nodig zijn voor de weergave van de kaarten.

Versie-identificatoren kunnen ook op de harde schijf van uw terminals onder deze domeinen gedeponeerd worden.

3. Cookies (en versie-identificatoren) wissen via uw browser

De meeste browsers zijn geconfigureerd om cookies automatisch te accepteren. U kunt uw browser echter parametreren zodat hij ze blokkeert. Deze nieuwe instellingen hebben echter geen enkel effect op de cookies die eerder al op de harde schijf van uw terminal geïnstalleerd werden. Als u dat wil, kunt u deze wissen met behulp van uw browser.

Om te weten hoe u cookies (en versie-identificatoren) kunt wissen in :

Voor andere browsers: raadpleeg de website van de uitgever of de Helpfunctie van deze browsers.

C. Over de links naar andere sites

De website eurolife.be bevat hypertextlinks die doorverwijzen naar websites van derden, dit om surfers in staat te stellen op die sites meer informatie te vinden. Eurolife kan evenwel niet garanderen dat die sites de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad en de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Kaderwet) naleven. Daarom raden wij surfers aan de privacyclausules betreffende die sites te lezen om zich hiervan zelf te vergewissen.

Om meer te weten over de bescherming van persoonsgegevens kunt u de informatie consulteren die zich op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit bevindt.